ติดตั้ง NTP ให้ CentOS Sync เวลาอัตโนมัติ

ติดตั้ง NTP ให้ CentOS Sync เวลาอัตโนมัติ

Saturday 21 January 2012

หลังจากที่โง่มานาน ตั้ง Cron เพื่อให้เซิฟเวอร์ทำการ Sync เวลาอัตโนมัติ แต่มันไม่เคยทำงานเลย ต้องมานั่งกด Sync Manual ตลอด ในที่สุดก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จโดยไม่ต้องพึ่ง Cron อีกต่อไป โดยติดตั้ง NTP เข้าไปใน Server 1. ทำการติดตั้ง ntp yum -y install ntp 2. แก้ไขไฟล์ config ของ ntp โดยใส่บรรทัด server th.pool.ntp.org เข้าไปในไฟล์ config นี้ nano /etc/ntp.conf 3. สั่ง Restart Service NTP service ntpd restart chkconfig ntpd on 4. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้โดย ntpq -pn

[ อ่านต่อ ]