ติดตั้ง NTP ให้ CentOS Sync เวลาอัตโนมัติ

วันที่:
Saturday 21 January 2012
หมวดหมู่:


หลังจากที่โง่มานาน ตั้ง Cron เพื่อให้เซิฟเวอร์ทำการ Sync เวลาอัตโนมัติ แต่มันไม่เคยทำงานเลย ต้องมานั่งกด Sync Manual ตลอด ในที่สุดก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จโดยไม่ต้องพึ่ง Cron อีกต่อไป โดยติดตั้ง NTP เข้าไปใน Server

1. ทำการติดตั้ง ntp

yum -y install ntp

2. แก้ไขไฟล์ config ของ ntp โดยใส่บรรทัด server th.pool.ntp.org เข้าไปในไฟล์ config นี้

nano /etc/ntp.conf

3. สั่ง Restart Service NTP

service ntpd restart
chkconfig ntpd on

4. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้โดย

ntpq -pn


Tags: , , , , , ,